metakognitiv terapi København

Behandling til dig, der lider af en psykisk lidelse

Der er mange mennesker, der lider af en psykisk lidelse. Psykiske lidelser er ofte forbundet med, at man kan føle sig stigmatiseret ment på den måde, at man kan føle sig set ned på. Man kommer f.eks. oftere i søgelyset hos offentlige myndigheder såsom socialforvaltninger, der arbejder med børn. At have en psykisk lidelse kan nemlig give anledning til bekymring for ens varetagelse af forældrerollen. Det kan også være i andre sammenhænge såsom i jobcenter regi, hvor det kan være rigtigt svært at få endeligt bevilget et flex job, da man ikke på samme måde som ved fysisk sygdom kan dokumentere de begrænsninger ens psykiske sygdom medfører i dagligdagen bl.a. i forhold til at rumme sociale sammenhænge. Bor du i og omkring København, så se med her, hvor du kan blive guidet i retning af en behandling for dig mod dine psykiske sygdomme.  

Behandling hos en professionel med den rette uddannelse 

Du kan modtage metakognitiv terapi København, en behandling som både kan gavne en selv i forhold til en lettere hverdag, ens muligheder for at varetage forældrerollen og ens muligheder for at dokumentere, at man har forsøgt at blive behandlet for ens udfordringer. Først og fremmest handler det dog om dig, og om at få en lettere hverdag.  

Hvordan begrænser psykiske sygdomme en i ens hverdag 

Psykiske sygdomme kan begrænse en på mange måder. Det kan f.eks. være i relationen til andre, hvor man hurtigere end andre kan misforstå andres udtalelser som noget negativt. Man kan i højere grad komme til at sige ting til andre, som kan virke stødende, og andre vil måske i højere grad vælge en fra. Det handler også om en selv, hvor man kan opleve bl.a. vanskeligheder i forhold til at føle glæde hvis man er depressiv. Det kan også være, at man lider af mange selvkritiske tanker, som præger en i en sådan grad, at man dunker en selv oven i hovedet ved selv de mindste fejltagelser. Man kan også have enormt svært ved at rumme sociale sammenhænge, da man er mere på arbejde sammen med andre. Det kan man f.eks. være, fordi man i højere grad er mistroisk eller vagtsom overfor andre mennesker, da man oftere end andre oplever f.eks. negative udtalelser om en.  

Hvordan foregår behandlingen? 

Metakognitiv terapi er designet til at behandle psykisk lidelse. De fleste klienter vil relativt hurtigt opleve både lindring og bedring. Samtidigt vil mange også opleve tilbagefald efter endt behandling, da psykiske lidelser er svære at behandle. Det overordnede mål med behandlingen er bl.a. at ændre gamle tankemønstre og -vaner. Det gør man f.eks. ved at arbejde med at lære nye måder at kontrollere ens opmærksomhed på og at lære hvordan man håndterer negative tanker og bekymringer mere hensigtsmæssigt. Det handler så og sige om, at man f.eks. lærer at håndterer disse tanker bedre, så de ikke påvirker lige så meget, som de ellers ville have gjort. Et individuelt forløb plejer at vare omkring 8-12 sessioner. Længden vil dog være afhængig af f.eks problematik og motivation.